Posts : รีบจูนก่อนจอดำ! กสทช. ดีเดย์คนไทย จูนคลื่นความถี่ดิจิทัลทีวีใหม่ ภายในธันวาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งการปรับจูนกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี (Set top box) และสมาร์ททีวี เพื่อให้ดิจิทัลทีวีสามารถรับชมได้ปกติ ภายในเดือนธันวาคม 2563 

by Admin 2 September 2020
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งการปรับจูนกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี (Set top box) และสมาร์ททีวี ที่รับสัญญาณด้วยเสาหนวดกุ้งหรือก้างปลา เพื่อให้ดิจิทัลทีวีสามารถรับชมได้ปกติ ภายในเดือนธันวาคม 2563 หลัง กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่ใหม่เพื่อรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G โดยประชาชนสามารถจูนสัญญาณด้วยตนเองใน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1. กดเมนูบนรีโมต 2. เลือกคำว่าตั้งค่าหรือติดตั้ง 3. เลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติ และ 4. เลือกตกลง ตรวจสอบวันเวลาปรับเปลี่ยนสัญญาณในพื้นที่ พร้อมคู่มือการจูนสัญญาณโดยละเอียดได้ที่  http://700.nbtc.go.th หรือโทร. 0-2070-0000

ไปรษณีย์ไทยชวนนักช็อปออนไลน์ ร่วมคืนกล่องเก่าในเทศกาล 9.9

by Admin 9 September 2020

เทศกาล 9.9 นี้ จะช็อปและ CF ของเยอะขนาดไหน อย่าเพิ่งทิ้งกล่อง เพียง "เก็บ พับ มัด" แล้วหอบหิ้วมาที่ไปรษณีย์ไทย