เอเจนซี่คนรุ่นใหม่ ที่ช่วยบาลานซ์สารที่ลูกค้าต้องการจะสื่อ ให้เข้ากับสิ่งที่คนอยากฟังได้อย่างลงตัว
Weerapol Chotikapraklan

Communications Manager
British Council Thailand