Posts : Featured & Latest

BRAND AMBASSADOR LAUNCHING BRAND AMBASSADOR LAUNCHING BRAND AMBASSADOR LAUNCHING BRAND AMBASSADOR LAUNCHING

by admin 1 June 2020

  • Brand Ambassador คนแรกของ Citibank ประเทศไทย

CITIBANK  

       Citigold เป็นหนึ่งในบริการการด้านลงทุนที่เหนือระดับจาก Citibank รองรับการลงทุนตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่ เปิดตัว “สู่ขวัญ บูลกุล” Brand Ambassador คนแรกของ Citibank เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชน                

       มากกว่าการสื่อสารโดยอาศัยมิติของ Entertainment และการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ JC&CO ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ สำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันกับการวางแผนการใช้เงิน ผ่านตัวตนของ Brand Ambassador เพื่อเชื่อมภาพของการลงทุนให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เมื่อสินทรัพย์ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจาก Citibank