INTERNATIONAL PR

เปิดศักยภาพการลงทุนของประเทศไทย ถ่ายทอดผ่านสื่อระดับโลก สื่ออาเซียน ที่ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ    กระทรวงอุตสาหกรรม                   ด้วยยุทธศาตร์การสร้างพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กลุ่มเป้าหมายหลักคือการสื่อสารไปยังสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชีย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบกับการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจระหว่างไทย – ญี่ปุ่น พร้อมกิจกรรมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสะท้อนบทบาทของพื้นที่ทางเศรษฐกิจรองรับการลงทุนต่างๆที่จะเกิดขึ้น                       ผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์อันทรงพลัง ก่อให้เกิดการลงทุนมหาศาลในพื้นที่ EEC กระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่ และโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาบุคลากรคุณภาพรองรับภาคอุตสาหกรรม

SEMINAR & TALK

สื่อสารงานสัมมนาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกNEA        กิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการประกอบธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ DITP ได้รับเกียรติจาก ‘แจ็ค หม่า’ ผู้ก่อตั้ง ‘อาลีบาบา’ เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจผ่านการเสวนาเพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน                        แน่นอนว่าการมีบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมเสวนาย่อมได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ทว่า การควบคุมทิศทางการนำเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ โดย JC&CO ได้กำหนดทิศทางข่าวสารผ่านข้อมูลต่างๆ ร่วมทั้งเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้ DITP ยังมีบทบาทที่ชัดเจน

EVENT PR

พัฒนาย่านสร้างสรรค์ จุดกระแส Creativity ผ่านแนวคิดใหม่ Bangkok Design Week        กิจกรรมสำคัญที่เหล่านักออกแบบตั้งตารอ นั่นคือ Bangkok Design Week เวทีของการสร้างสรรค์พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ที่ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมได้ตลอดพื้นที่ ถนนเจริญกรุง                    เพื่อให้สามารถสะท้อนในทุกๆกิจกรรมให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น JC&CO วางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อมวลชนที่หลากหลาย ร่วมทั้ง Influencer ภาพของการจัดงานจึงโดดเด่น เป็นกระแสการจัดกิจกรรมที่ได้รับความสนใจทั้งจากประชาชนทั่วไป สื่อมวลชนไทยและต่างชาติ

INFLUENCER PR

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ที่ ฮิปสเตอร์ ห้ามพลาดมาอัพไอจี  Chiang Mai Design Week 2018                   Chiang Mai Design Week หรือ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ นวัตกรรมงานออกแบบ หรือโปรเจกต์ใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรม ตลอดจนนิทรรศการสร้างสรรค์จำนวนมาก นำเสนอในพื้นที่ต่าง ๆทั่วเมือง ซึ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนกระแสหลักอาจไม่เพียงพอที่จะสะท้อนภาพในงานได้ครบทุกมิติ                   หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ JC&CO วางแผนสำหรับ Chiang Mai Design Week คือ การใช้เลือก Influencer ผ่านความเชี่ยวชาญด้าน Media Analyses ถ่ายทอดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระแสของการตามรอยเพื่อเข้าชมงาน ผ่าน Content ที่ เหล่า Influencer นำเสนอ

CRISIS MANAGEMENT

เมื่อการสื่อสารในโลกออนไลน์ อาจทำให้เป็นปัญหา                 TCAS ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกองค์กรเลือกใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทว่า “ความใกล้” กลับส่งผลกระทบอย่างมากเมื่อต้องเผชิญภาวะวิกฤต เช่นเดียวกับ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่เปิดตัวระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษารูปแบบใหม่ หรือ TCAS ที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์     JC&CO จึงปรับแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ผ่านการวางกลยุทธ์การใช้สื่อมวลชนเพื่ออธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบ TCAS รวมทั้งใช้ Influencer ด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าถึงนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบ พร้อมการเปิดรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วยความจริงใจ เพื่อการพัฒนาระบบที่ดีมากยิ่งขึ้น

BRAND AMBASSADOR LAUNCHING BRAND AMBASSADOR LAUNCHING BRAND AMBASSADOR LAUNCHING BRAND AMBASSADOR LAUNCHING

Brand Ambassador คนแรกของ Citibank ประเทศไทยCITIBANK          Citigold เป็นหนึ่งในบริการการด้านลงทุนที่เหนือระดับจาก Citibank รองรับการลงทุนตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่ เปิดตัว “สู่ขวัญ บูลกุล” Brand Ambassador คนแรกของ Citibank เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชน                        มากกว่าการสื่อสารโดยอาศัยมิติของ Entertainment และการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ JC&CO ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ สำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันกับการวางแผนการใช้เงิน ผ่านตัวตนของ Brand Ambassador เพื่อเชื่อมภาพของการลงทุนให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เมื่อสินทรัพย์ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจาก Citibank

Load More

PUBLIC RELATIONS

Good PR isn’t always about gaining media coverage: it’s about reaching the right people. But if you can have both here, Why not!?" To avoid the cacophony of noise across today’s fluid communication channels, engagement with the marketplace and stakeholders must be strategic and purposeful in order to be effective. To protect organizational reputation, mitigate risk, build brand awareness, or diffuse a crisis, we offer guidance principled in consistent, clear communication and strong brand positioning. Our in-house experts who deliver communications strategies for every scenario.

CORPORATE COMMUNICATIONS

"Reputations are valuable. A good reputation is hard earned over a long period and takes effort to sustain." Businesses and other organizations not only need a strong corporate narrative that tells their story in a compelling way, but they must also be prepared to find and try new ways of doing so over time, engaging their target audiences through different channels, and using a range of tools unheard of even a few years ago. That's how valuable reputations are maintained.

MEDIA STRATEGY

"We take your messages to journalists and analysts, amplifying your presence to the public." Facing a media interview is more challenging than ever. Broadcast media are catering to a largely cynical audience, with a short attention span – and one ill-judged comment can be beamed around the world in seconds, becoming a social media meme and doing untold damage to corporate and personal reputations, to say nothing of share prices. Media strategy is a specialist service, but cannot be ‘bolted on’. It is a core part of our integrated comms offer, ensuring that those few minutes in front of the camera are an opportunity to be seized, not feared.

MEDIA AND INFLUENCER RELATIONS

"We expect to see this trend continue and reach fever pitch. From celebrities to micro-influencers" Today’s media is 24 hours, with more messages, more channels and more noise than ever before. For businesses and organisations, it’s getting harder to get attention. Journalists and producers at newspapers and broadcasters are an important audience, yet in an increasingly digitally-driven world, bloggers, podcasters, industry analysts, commentators, consumers, celebrities, and those with large social media presences, cannot be ignored. Media and influencer relations is built on a foundation of strategic targeting, planning, and building community. While having a great story is important, you need to reach the right people to get the story told - engagement is crucial.

BRANDING AND POSITIONING

"You want your brand messege to have maximum impact"We understand that success isn’t achieved by chance, it takes thorough stakeholder research to build a framework which will resonate with your audience. Your brand identity is important, but without an in depth positioning review your beautifully engaging brand visuals may fall on deaf ears. A positioning strategy will give you the competitive edge required to boost your customer base.

DIGITAL & SOCIAL MEDIA

"Whether paid or organic, we tell your story through social networks in ways that build strong brand relationships” Social channel ecosystems. Paid media. Influencer marketing. These are not just table-stakes for us because we are digital natives and social creatures. Our data-led approach to digital communications and social media is at the very core of what we do. It bolsters business objectives, helps define and refine what brand success looks like, and blends creative content with vital measurement tools.

Load More

มอเตอร์ไซค์

ไทย Big bike, a vehicle that many people use both general and premium. ...

อุตสาหกรรม

Thailand has a lot of industries. Which has intense business competiti...

สังคม 

Communicating social information. Considered easy, difficult to succeed. Bec...

การสร้างแบรนด์บุคคล

Creating a brand for "people" is a strategy to drive the campaign. Corporate...

อุปกรณ์ไอที 

The IT business is growing and very competitive. And still being developed a...

สินค้าอุปโภคบริโภค 

Consumer products It is a business that public relations are combined with t...

Load More
Professional. Networking. Energetic.
จิราพร สำเร็จกิจเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เอเจนซี่คนรุ่นใหม่ ที่ช่วยบาลานซ์สารที่ลูกค้าต้องการจะสื่อ ให้เข้ากับสิ่งที่คนอยากฟังได้อย่างลงตัว
Weerapol Chotikapraklan

Communications Manager
British Council Thailand

JCPR ชักจูงนักข่าวได้เก่ง สร้างสรรค์ประเด็น สามารถชักจูงเราให้ไปทำข่าวได้ดี
Mayuree Paiboonkunlakorn

Economic Editor CH7